Textielfabriek Innofa

Tilburg Minosstraat

Details

Opdrachtgever:
Dhr. Rogier en Job Droge
Locatie:
Tilburg
Grootte:
11000 m2

Links

Projectomschrijving:

  • Het gebouw is opgebouwd uit in drie rechthoekige hoofdcompartimenten,welke elkaar overlappen en uitwaaieren ten opzichte van elkaar.
  • De overlappende lessenaardaken refereren aan de vroegere textielfabrieken en vormen onderling divergerende bovenlichten.
  • De uitwaaierende en verspringende compartimenten zorgen voor max. te halen bebouwingsdichtheid en onderlinge bereikbaarheid.
  • Het gebouw is transparant naar het aangrenzende uitzicht op bebossing en natuurgebied c.q de toekomstige Noordwest- tangent.
  • T.p.v. de gesloten zuid gevel bestaat een uitbreidingsmogelijkheid d.m.v.toevoeging van twee extra compartimenten aan de Minosstraat. Deze zijn nu herkenbaar als verschillende groeninvullingen.
  • Toepassing van geintegreerde milieutechniek m.b.t. waterhuishouding en gebouw verwarming.