Renovatie Jazzpodium Paradox

Details

Opdrachtgever:
Stichting Paradox
Locatie:
Telegraafstraat 62  Tilburg
Aannemer:
Hamer Bouwservice

Links

  • Bekijk de presentatie op Youtube
  • Zoek het project in Google Maps

Projectomschrijving

Gedurende een jaar heeft Paradox in diverse fasen een verbouwing ondergaan zonder aan optredens in te boeten. De interne structuur is volledig hernieuwd. . De bestaande  chaotische structuur van het gebouw is omgezet naar een functionele en ruimtelijke eenheid zonder gebruik te maken van extra externe uitbreidingen . De verdiepingen worden nu direct vanuit de straat en de zaal ontsloten en huisvesten kantoren en artiestenruimten. Daardoor ontstond ruimte voor een cafe , hetgeen gescheiden is van de zaal met een glazen schuifwand Flexibel gebruik is hierdoor mogelijk en kan de capaciteit van de zaal aanmerkelijk worden vergroot. De entree is transparanter geworden met een direct doorzicht naar het cafe . De zichtlijnen in de zaal zijn verbeterd door het weghalen van enkele kolommen en na verdraaiing van het podium zijn er geen visuele blokkades meer aanwezig, hetgeen de muziekbeleving zeer ten goede zal komen.  de grote zaal zal over een jaar worden aangepakt Het podium wordt dan gedraaid en de installaties worden nog verbeterd . Daarmee ontstaat een volledig vernieuwd toonaangevend Jazzpodium